Intézeti háttér

Mohácsi Kórház Szülészeti - Nőgyógyászati Osztály

Cím: 7700 Mohács Szepessy tér 7.

Paksi Gyógyászati Központ

Cím: 7030 Paks Táncsics M. u. 13.
Telefon: +36 75/830-750

Nő­gyó­gyá­szat I.

A be­te­gek fo­ga­dá­sa elő­jegy­zés­sel tör­té­nik az aláb­bi te­le­fo­non: 75/830-770 
Te­le­fon:nő­gyó­gyá­szat I. 75/830-771

Hétfő 7:30 - 15:30
Szerda 8:00 - 14:30
Csütörtök 7:30 - 15:30
Péntek 7:30 - 15:00